REGULAMENT INTERN DE FUNCTIONARE

SECTIUNEA I. CALITATEA DE MEMBRU SI GENERALITATI

Ne rezervam dreptul de a ne selecta clientii.
Clientii locatiei noastre declara pe proprie raspundere faptul ca sunt APTI pentru efort si se afla intr-o conditie fizica optima pentru desfasurarea activitatilor sportive in cadrul locatiei noastre.
Abonamentul este nominal si nu poate fi transferat de catre titularul acestuia nici unei terte persoane.
Accesul in incinta SPORTCENTER BY IOANA RADU se poate face doar in baza unui abonament valabil, pe care trebuie sa-l prezinte, in mod obligatoriu, la receptie, pentru fiecare intrare in parte.
Abonamentul este valabil incheiat numai daca documentul de identitate (carte de identitate sau pasaport) al membrului a fost verificat de catre un reprezentant SPORTCENTER BY IOANA RADU, care a constatat corectitudinea datelor furnizate.
Sumele platite de catre clienti cu titlul de pret al abonamentului SPORTCENTER BY IOANA RADU, nu se restituie indiferent daca membrul utilizeaza efectiv sau nu serviciile mentionate in abonament, pe parcursul perioadei de valabilitate a acestuia.
Abonamentul permite participarea membrilor la orele stabilite in programele de antrenament.
Intrarea membrilor este permisa 1 singura data pe zi.

PROGRAM SPORTCENTER BY IOANA RADU

Luni-Vineri 06-21. Ne rezervam dreptul de a modifica programul de functionare a intregii locatii sau a anumitor facilitati.
SPORTCENTER BY IOANA RADU nu va raspunde pentru obiectele de imbracaminte, incaltaminte sau orice alte obiecte personale sau valori respectiv obiecte de valoare, ale oricaror membri,invitati sau copii ai acestora care sunt deteriorate, pierdute sau furate.
In caz de accident, membrul convine ca va fi examinat pe propria cheltuiala de un medic care va trimite un raport scris atat membrului cat si SPORTCENTER BY IOANA RADU. Membrul declara ca i-au fost aduse la cunostinta riscurile de accidentare si se obliga sa respecte regulile minimale de prevenire a accidentelor, asumandu-si responsabilitatea pentru eventualele urmari in ceea ce priveste sanatatea sa si a invitatilor sai sau a persoanelor pe care le-ar putea vatama in timpul si ca urmare a activitatilor desfasurate in incinta SPORTCENTER BY IOANA RADU.

SECTIUNEA II. REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARA

REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARA

Clientii salii au obligatia sa aiba intotdeauna cu ei dovada achitarii abonamentului pentru acces. In cazul in care clientul refuza sau se afla in imposibilitatea, indiferent din ce motive, sa prezinte cardul de membru la receptie, SPORTCENTER BY IOANA RADU isi rezerva dreptul de a interzice accesul in locatie.
Dupa orele de antrenament nu se va mai permite accesul clientilor in sala.
Nerespectarea repetata a reglulamentului salii duce la anularea abonamentului.
Clientii trebuie sa respecte si REGULILE DE CONDUITA in sala si vestiare detaliate mai jos si amplasate in fiecare locatie.

REGULI DE CONDUITA

Efectuarea antrenamentului este permis doar in imbracaminte si incalmaminte sport.
Este obligatorie incaltaminte usoara, de interior.
Este obligatorie o igiena personala adecvata.
Este obligatorie aplicarea prosopului personal la contactul corpului dumneavoastra cu diferite echipamente ale salii.
Este obligatorie adoptarea unui comportament civilizat fata de toti participantii la orele de antrenament.
Distribuirea si folosirea bauturilor alcoolice, narcoticelor, medicamentelor si fumatul in incinta salii este interzisa.
Este interzisa folosirea necorespunzatoare, bruscarea sau trantirea echipamentelor salii.
Este interzis accesul clientilor la aparatura audio-tv, la sistemul de ventilatie si aerisire (aer conditionat, geamuri, calorifere).
Este interzisa fortarea sau bruscarea dulapurilor. In cazul in care dulapul dumneavoastra nu functioneaza aveti obligatia de a chema un membru al staff-ului sa rezolve problema.
Clientii au obligatia sa isi depoziteze si incuie toate lucrurile si obiectele personale in dulap, pe toata perioada utilizari facilitatilor salii.
Orice obiect pierdut va fi predat receptiei.
DESFASURAREA PROGRAMELOR DE ANTRENAMENT
Desfasurarea programelor de antrenament se va face in concordanta cu orarul postat pe site-ul www.sportcenter.ro.
Rezervarile si achizitiile abonamentelor se realizeaza exclusiv prin intermediul site-ului www.sportcenter.ro.
Accesul in sala se va face numai in limita locurilor disponibile.
Accesul in sala va fi permis doar dupa ce ora anterioara a luat sfarsit si participantii la clasa au parasit sala.
In cazul in care un membru va periclita in orice fel buna desfasurare a orei de antrenament, va trebui sa paraseasca sala la cererea instructorului.

SECTIUNEA III TERMENI SI CONDITII

Obiectul prezentului abonament il reprezinta furnizarea de catre SPORTCENTER BY IOANA RADU a accesului clientilor la serviciile mentionate mai sus, in schimbul platii de catre clienti a unui pret reprezentand contravaloarea acestui acces la servicii, cuantumul pretului fiind stabilit periodic de catre SPORTCENTER BY IOANA RADU.
Prezentul abonament inceteaza in una dintre urmatoarele situatii: (a) prin acordul partilor; (b) la sfârsitul perioadei pentru care a fost incheiat; (c) in cazul aparitiei unui eveniment de Forta Majora; (d) in cazul decesului membrului; € prin efectul legii sau in cazul unei hotarari judecatoresti definitive si (e) prin rezilierea abonamentului de catre SPORTCENTER BY IOANA RADU , conform prevederilor din prezentul contract. In cazul incalcarii de catre client a obligatiilor ce ii revin in conformitate cu prevederile prezentului abonament, sau daca clientul a savarsit vreuna dintre incalcarile prevazute in Regulamentul intern de functionare, SPORTCENTER BY IOANA RADU va avea dreptul de a rezilia abonamentul, fara interventia instantei de judecata si fara nicio alta formalitate prealabila (abonamentul va fi considerat reziliat de drept – pact comisoriu, conform art. 1553 Cod Civil). Totodata, SPORTCENTER BY IOANA RADU este indreptatita sa solicite daune-interese clientului, in vederea acoperirii, in integralitate, a prejudiciului suferit.
Clientii nu pot cesiona abonamentul, in intregime sau in parte.
Prin semnarea prezentului abonament, membrul declara, in conformitate cu dispozitiile art. 1203 Cod Civil, ca accepta in mod expres si este de acord cu prevederile abonamentului, care nu sunt contrare vointei sale.
In cazul in care partile isi incalca obligatiile din acest contract, neexercitarea de catre partea care a suferit vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea intocmai sau prin echivalent a obligatiei respective nu va fi interpretata in niciun caz ca o renuntare la acel drept.
Orice drept din prezentul contract poate face in orice moment obiectul unei renuntari de catre partea care este titularul respectivului drept, dar nicio astfel de renuntare nu va produce efecte decât daca este prevazuta in mod expres intr-un document scris, semnat in mod valabil de catre si in numele partii care renunta la respectivul drept. Nicio renuntare de catre oricare dintre parti la orice drept din prezentul contract, in una su mai multe ocazii, nu va fi considerata sau interpretata ca fiind o renuntare la acelasi drept sau la orice alt drept din prezentul contract in orice alta ocazie viitoare.
In cazul aparitiei unui Caz Fortuit sau Forta Majora, SPORTCENTER BY IOANA RADU nu va fi considerata responsabila pentru neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare a obligatiilor sale contractuale pe toata durata in care Cazul Fortuit sau Forta Majora actioneaza. De asemenea, SPORTCENTER BY IOANA RADU nu raspunde pentru fapta oricarui tert strain de prezentul contract, care are caracteristicile unui Caz Fortuit sau a unei Forte Majore.
Partile recunosc in mod expres faptul ca toate si oricare dintre prevederile prezentului contract au fost citite inainte de semnarea acestuia.
Partile convin sa actioneze in mod rezonabil pentru a incerca solutionarea pe cale amiabila a oricarui diferend. In cazul in care partile nu vor reusi sa solutioneze pe cale amiabila diferendul nascut intre acestea, se vor adresa in acest sens instantelor judecatoresti.
SPORTCENTER BY IOANA RADU are dreptul sa modifice periodic, in tot sau in parte, Regulamentul intern de functionare, in cazul in care circumstantele de natura tehnica sau legala impun acest lucru. Clientul va fi informat despre modificarile aduse Regulamentului intern de functionare prin afisare la receptia SPORTCENTER BY IOANA RADU, respectiv prin publicare pe site-ul www.sportcenter.ro.
Clientii trebuie sa respecte intotdeauna Regulamentul de functionare interna, afisat in incinta SPORTCENTER BY IOANA RADU si pe site-ul www.sportcenter.ro, precum si orice alte reglementari specifice, afisate si/sau amplasate in diferite zone ale incinte SPORTCENTER BY IOANA RADU.
Prin achizitia oricarui abonament, membrii declara ca au citit, au inteles, au acceptat si au fost de acord cu intregul continut al Regulamentului intern de functionare, disponibil la receptia SPORTCENTER BY IOANA RADU si pe pagina de internet www.sportcenter.ro.